Tên triển lãm thương mại: hi-tech fair 2015
    Ngày tham dự: 2015 .11
    Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
    Giới thiệu: China Hi-Tech Fair (CHTF) 2015 was held successfully on 16-21 November. It was the 17th CHTF, 128 delegations from 28 countries and regions, 3,686 exhibitors
Gửi email cho nhà cung cấp này